مبانی تحلیل داده های کیفی

در این کارگاه چه آموزش داده می‌شود؟

پژوهشهای کیفی در علوم اجتماعی کاربردهای بسیار متنوعی از قبیل اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و ساختن نظریه‌های جدید دارند و علاوه‌بر این، بسیاری از آنها مبنای پژوهشهای کمّی آتی قرار می‌گیرند. رویکردهای کیفی متنوع بسیاری وجود دارد که با توجه به اهداف و پرسشهای تحقیق می‌توان از میان آنها یکی را انتخاب کرد.

در کارگاه پیش‌رو علاوه‌بر آشنایی با مبانی پژوهشهای کیفی، یک رویکرد پرکاربرد در انجام پژوهشهای کیفی را خواهید آموخت. همچنین خواهید آموخت که چگونه تحلیل کیفی خود را ارزیابی و نتایج آن را گزارش کنید.

سرفصل‌های کارگاه

  • مقدمه
  • منابع و ماهیت داده‌های کیفی
  • اهداف تحلیل کیفی
  • اصول تحلیل و تفسیر داده‌های کیفی
  • انتخاب روش(های) تحلیل داده‌های کیفی
  • مبانی فلسفی تحلیل داده‌های کیفی: ادراک‌گرایی و واقع‌گرایی
  • چارچوب تحلیل داده‌های کیفی مرکز ملی تحقیقات اجتماعی انگلستان
  • سنجش کیفیت تحلیل داده‌های کیفی
  • گزارش نتایج تحلیل داده‌های کیفی

توضیحات اضافه

این کارگاه پیش‌نیاز خاصی ندارد اما آشنایی کلی با انواع روش‌های تحقیق و سابقه کار کیفی امتیاز محسوب می‌شود.

همچنین کارگاه دیگری برای آموزش نرم‌افزار MAXQDA به موازات این کارگاه برگزار می‌گردد که می‌توانید برای ارتقاء مهارت‌های خود در به‌کارگیری نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی در آن کارگاه نیز ثبت نام نمایید.

تمایز این کارگاه با سایر دوره‌های مشابه چیست؟

یکی از معضلات موجود در بین محققان جوان این است که با اصول و ابزارهای تحلیل داده های کیفی آشنا نیستند زیرا منابع و دوره‌های موجود در این زمینه غالباً به شیوه‌های جمع‌آوری داده‌های کیفی می‌پردازند اما درباره چگونگی تحلیل این داده‌ها توضیح چندانی نمی‌دهند. بنابراین محققان به سمت استفاده از تکنیک‌هایی از نظریه‌ی داده‌بنیاد و همچنین روش تحلیل مضمون سوق داده می‌شوند؛ اما متاسفانه در این زمینه ها نیز نمی‌توانند ابزارها را به درستی به کار برند چرا که تسلطی بر روی رابطه‌ی نظریه و روش مورد استفاده‌ی خود ندارند.
در کارگاه پیش رو، سعی بر آن است که با معرفی مبانی تحلیل کیفی تصویری کلان از رویکردها به این مساله ارائه شود. علاوه‌بر این، یک چارچوب تحلیل کیفی که گستره کاربرد عمومی دارد و توسط «مرکز ملی تحقیقات اجتماعی» انگلستان ارائه شده است آموزش داده می‌شود.

 

بخش‌هایی از ویدئو ضبط شده کارگاه مبانی تحلیل داده‌های کیفی

مدرس

دکتر روح الله هنرور

دکترای سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه LSE/ استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف

رایگان

به اشتراک بگذارید