وبلاگ

همه مطالب
معرفی پژوهش
انجام مصاحبه‌های عمیق بدون ضبط و با ضبط صدا: بررسی یک ادعا
مقدمه تصور کنید که بنا دارید با انجام مصاحبه‌ای پیرامون مسئلۀ پژوهش خود، اطلاعاتی جمع‌آوری کنید. راهکار...
recorder
ادامه مطلب
imagesite
ادامه مطلب
Picture1-1
ادامه مطلب