slide 2
slide 1
IMG_20240111_114727_900
previous arrow
next arrow

اهداف مدرسه روش

ترویج فرهنگ اتکا به داده و اطلاعات در ارائه و ارزیابی دیدگاه‌ها و راهکارها

ارتقاء سطح توانمندی‌ها و مهارت‌های مرتبط با روش تحقیق در میان دانشجویان، پژوهشگران و اندیشه‌ورزان

ایجاد شبکه‌ای گسترده از متخصصین حوزه روش تحقیق در فضایی آموزشی و غیرمتمرکز

ترویج فرهنگ اتکا به داده و اطلاعات در ارائه و ارزیابی دیدگاه‌ها و راهکارها

ارتقاء سطح توانمندی‌ها و مهارت‌های مرتبط با روش تحقیق در میان دانشجویان، پژوهشگران و اندیشه‌ورزان

ایجاد شبکه‌ای گسترده از متخصصین حوزه روش تحقیق در فضایی آموزشی و غیرمتمرکز

مدرسه زمستانه 99 از 23 بهمن تا پایان اسفند ماه 99 برگزار شد.

در مدرسه زمستانه، اساتید و پژوهشگران مجرب مدرسه روش به شیوه کارگاهی و تعاملی در مورد روش‌ها و ابزارهای پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، دوره‌های مبسوط چند جلسه‌ای برگزار کردند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

اطلاعات بیشتر

دوره‌های آموزشی

هیچ‌یک از رویدادهای مدرسه روش را از دست ندهید!

برای اطلاع از رویدادهای بعدی ایمیل خود را وارد کنید.

مخزن دانش

به روش‌های مختلفی می‌توان داده‌های پژوهش را گرد‌آوری کرد.

در طراحی یک تحقیق به چه عواملی باید توجه کرد؟

رویکردهای عمده مبتنی بر داده‌های کیفی را بشناسید.

با مهارت های عملی انجام یک تحقیق آشنا شوید.

انواع و کارکردهای رویکردهای کمی را بشناسید.

با منتخبی از مباحث ویژه در تحقیق آشنا شوید.