ترویج فرهنگ اتکا به داده و اطلاعات در ارائه و ارزیابی دیدگاه‌ها و راهکارها

ارتقاء سطح توانمندی‌ها و مهارت‌های مرتبط با روش تحقیق در میان دانشجویان، پژوهشگران و اندیشه‌ورزان

ایجاد شبکه‌ای گسترده از متخصصین حوزه روش تحقیق در فضایی آموزشی و غیرمتمرکز

مدرسه تابستانه روش به پایان رسید!
به زودی مدرسه پاییزه برگزار خواهد شد!

مدرسه تابستانه روش از ۳۰ مردادماه تا ۱ مهرماه ۹۹ با ارائه ۱۱ درس با موضوعات مختلف در زمینه روش‌شناسی تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی برگزار گردید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

اطلاعات بیشتر

دوره‌های آموزشی

هیچ‌یک از رویدادهای مدرسه روش را از دست ندهید!

برای اطلاع از رویدادهای بعدی ایمیل خود را وارد کنید.

مخزن دانش

به روش‌های مختلفی می‌توان داده‌های پژوهش را گرد‌آوری کرد.

در طراحی یک تحقیق به چه عواملی باید توجه کرد؟

رویکردهای عمده مبتنی بر داده‌های کیفی را بشناسید.

با مهارت های عملی انجام یک تحقیق آشنا شوید.

انواع و کارکردهای رویکردهای کمی را بشناسید. (به زودی بارگذاری خواهد شد.)

با منتخبی از مباحث ویژه در تحقیق آشنا شوید.