شرکت رایان افزا

معرفی

شرکت رایان هم افزا در سال 1384 با همکاری تعدادی از شرکت های معتبر فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری بخشی از فعالان بازار سرمایه تاسیس شد. این شرکت با ارایه ترکیبی از راهکارهای نرم افزاری بر بستر وب و تامین زیرساختهای سخت افزاری و ارتباطی توانسته است شرایط توسعه فن آوری اطلاعات در بخشهای مدیریت، پردازش و دسترسی به اطلاعات را به صورت همگون در بازار سرمایه فراهم آورد و بخش عمده ای از نیازهای بازار را با فن آوری روزآمد تامین نماید.