انتخاب و تنظیم روش تحقیق بر اساس مبانی نظری

در این ارائه چه آموزش داده می‌شود؟

پژوهش‌گرانی که تمرکز اصلی کارشان در حیطه‌ی پژوهش‌های تجربی و میدانی است خیلی اوقات متوجه نیستند که انتخاب و تنظیم روش تحقیق باید متکی به مبانی نظری پژوهش باشد. همین عدم توجه باعث می‌شود بسیاری از پروژه‌های پژوهشی پس از ماه‌ها کار در نهایت تبدیل به کشکولی از مؤلفه‌های ناسازگار شود که فایده‌ای علمی بر آن مترتب نخواهد بود. هدف از این ارایه، روشن کردن ارتباطات مهمی است که بین روش تحقیق و مبانی نظری وجود دارد. در این بحث به نکاتی کلیدی و کاربردی اشاره می‌شود که پژوهش‌گران علوم انسانی و اجتماعی باید از ابتدای تعریف پروژه‌ی پژوهشی نسبت به آن حساس باشند.

سرفصل‌های ارائه

  • مبانی فلسفه‌ی علم: هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی
  • انواع پارادایم‌ها و گزاره‌های علمی
  • اقسام راهبردهای جُستار علمی
  • مؤلفه‌های نظری در روش تحقیق
  • نکات مهم در انتخاب و تنظیم روش تحقیق

مخاطبین این ارائه

  • اساتید و دانشجویان دکترا در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی مانند مدیریت، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، و مردم‌شناسی
  • پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به این موضوع
مدرس

دکتر مسعود شادنام

دکترای مدیریت و مطالعات سازمان از دانشگاه Simon Fraser/عضو هیئت علمی رشته نظریه سازمان و اخلاق کسب و کار در دانشگاه MacEwan

رایگان

به اشتراک بگذارید