سوابق آکادمیک

  • دانشجوی دکترای فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فعالیت حرفه‌ای

  • دستیار علمی مدیرعامل هلدینگ فناپ
  • مدیر سیاستگذاری مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا
  • تحلیلگر بنیاد توسعه فردا