سوابق آکادمیک

  • دکترای سیستم های اطلاعاتی از مدرسه اقتصاد لندن (LSE)
  • استاد مدعو در دانشگاه شریف و امیرکبیر و همچنین سابقه تدریس در دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی
  • بیش از ده سال سابقه تدریس دوره های مدیریت پروژه و مشاوره طراحی نظامهای مدیریت پروژه در سازمانهای گوناگون

فعالیت‌های حرفه‌ای

ایشان در حال حاضر، مدیر کارگروه نظام اداری اندیشکده حکمرانی شریف هستند و به عنوان مشاور با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت همکاری دارند.

فعالیت‌های پژوهشی

مشارکت در طرح‌های تحقیقاتی مرکز مخابرات ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

علایق پژوهشی

  • سیاستگذاری توسعه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات
  • سیاستگذاری توسعه منابع انسانی و اشتغال زایی در حوزه فاوا
  • پیامدهای اجتماعی فاوا
  • دولت الکترونیک

دوره های آموزشی این مدرس