سوابق آکادمیک

  • عضو هیئت‌علمی پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف و راهبر حوزه تخصصی انرژی
  • استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و مدیریت امیرکبیر
  • محقق پسادکترا در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد
  • دکترای مهندسی صنایع سیستم‌های مدیریت، اقتصاد و سیاست‌گذاری، دانشگاه مونترال کانادا
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه مونترال کانادا
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری، دانشگاه ادینبرو انگلیس
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

دوره های آموزشی این مدرس

6 جلسه، شروع دوره از شنبه 2 اسفند ساعت 18 تا 20
رایگان!