سوابق آکادمیک

  • دانشجوی کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری علم و فناوری
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی

سوابق پژوهشی

  • تجربه کار در ایتان (شبکه کانون‌های تفکر ایران)
  • بررسی شاخصه‌های اکوسیستم علم و فناوری و نوآوری ایران
  • آینده‌پژوهی در زمینه آموزش عالی ایران و جهان
  • بررسی سیاست‌های دانش‌بنیان در ایران و جهان