سوابق آکادمیک

  • دکترای علوم اجتماعی محاسباتی از دانشگاه جرج میسون
  • محقق پسادکتری در دانشگاه پرینستون

تخصص ها:

  • علوم اجتماعی محاسباتی
  • یادگیری ماشین
  • تجزیه و تحلیل داده های شبکه های اجتماعی

 

ایشان در دوره دکتری به بررسی عوامل اخلاقی و احساسی بر افراط گرایی سیاسی پرداخته است. در حال حاضر، در حال مطالعه چگونگی گسترش افراط گرایی در رسانه های اجتماعی با تجزیه و تحلیل رفتار به اشتراک گذاری اطلاعات توسط افراطیون سیاسی در توئیتر است.

در دانشگاه پرینستون نیز در حال ساخت مدلهای یادگیری ماشین برای کشف و اندازه گیری محتوای تلاش هماهنگ نفوذ بر رسانه های اجتماعی با تمرکز بر انتخابات آنلاین است.

دوره های آموزشی این مدرس