سوابق آکادمیک

• عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
• بیش از ده سال سابقه‌ی کار، پژوهش و تدریس در دانشگاه‌های متعدد در کانادا، فرانسه، و ایران
• دکترای مدیریت و مطالعات سازمان از دانشگاه سایمون فریزر در کانادا

علایق پژوهشی

کار پژوهشی ایشان متمرکز بر بررسی و فهم پدیده‌های اخلاقی و فرهنگی در محیط سازمان‌ها است. پژوهش‌هایشان معمولاً ریشه در نگرش‌های جامعه‌شناسانه و نظریه‌های اجتماعی دارد. مهم‌ترین سرفصل‌های پروژه‌های پژوهشی ایشان از این قرار هستند:
1. معناشناسی و فرآیندهای نظریه‌پردازی در علوم مدیریت و سازمان
2. بررسی پدیده‌های مرتبط با اخلاق سازمانی مانند فساد
3. بررسی پدیده‌های سازمانی با نگرش جامعه‌شناسی فرهنگی

دوره های آموزشی این مدرس