سوابق آکادمیک

دانشیار سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

استاد پیوسته دانشگاه ساسکاچوان کانادا

دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه لاوال

دوره های آموزشی این مدرس