سوابق آکادمیک

 • دکترای فلسفه علم از دانشگاه علوم تحقیقات
 • تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، زنجان، مفید قم و علوم تحقیقات
 • تدریس مهارت‌های فکری و پژوهشی در دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی ایران، شریف و پژوهشگاه علوم و فناوری ایران، اندیشگاه کتابخانه ملی ایران و مراکز جهاد دانشگاهی

فعالیت‌های پژوهشی

 • تالیف دو کتاب تحت عنوان ⸨نظریه‌های اثبات ریاضی⸩ و ⸨مبانی و شیوه نامه تولید سالنامه آماری⸩
 • انتشار بیش از ده مقاله علمی پژوهشی
 • ترجمه کتاب ⸨فلسفه‌های علوم⸩
 • طراح و مجری طرح تولید سالنامه آماری

سوابق اجرایی

 • مدیر موسسه فرهنگی خانه دوستان آشنا
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجان
 • داوری مقالات در فصنامه‌های ⸨تاملات فلسفی⸩، ⸨فلسفه تحلیلی⸩ و ⸨آیینه معرفت⸩
 • مربی و داور مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه تهران, علم و صنعت و المپیاد پزشکی دانشگاه ایران
 • عضو انجمن‌های منطق ایران، سرای اهل قلم، تفکر نقادانه باشگاه اندیشه و فبک