سوابق آکادمیک

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس

فعالیت‌های حرفه ای

 • بنیانگذار گروه توسعه سامانه‌های اینترنتی Web4Impact
 • مجری پروژه تحلیل کلان داده و مدلسازی اجتماعی
 • مسئول دپارتمان تحلیل داده شرکت آرمان رایان شریف
 • مدیر کارگروه تحولات اجتماعی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

فعالیت‌های پژوهشی

 • تالیف و ترجمه کتاب‌های ⸨نظریه پیچیدگی⸩ و ⸨راهنمای جامع مدلسازی و شبیه سازی⸩ و مشارکت در تالیف و ترجمه کتاب‌های ⸨نظریه بازی‌های سیاسی⸩، ⸨مدلسازی عامل محور⸩، ⸨بازی‌های استراتژیک⸩
 • انتشار پنج مقاله علمی پژوهشی

منتخبی از پروژه‌های کاربردی/ پژوهشی

 • پروژه‌های تحلیل داده در نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و پژوهشکده‌ها
 • انجام پروژه پژوهشی و طراحی پایگاه دانشی تحلیل وضعیت معلولیت کودکان در ایران برای یونیسف
 • مجری طرح مجموعه سامانه‌ها در پژوهشکده سیاستگذاری شریف
 • مدیر پروژه مدلسازی و شبیه سازی با رویکرد سیاستگذاری اجتماعی در سازمان امور اجتماعی وزارت کشور
 • پروژه مدلسازی و شبیه سازی فضای اعتیاد در شهر تهران در ستاد مبارزه با مواد مخدر
 • شبیه سازی عامل محور تغییرات جمعیتی ایران در پژوهشکده مطالعات راهبردی حکمت شورای عالی انقلاب فرهنگی

برگزاری دوره‌های آموزشی

 • برگزاری دوره‌های آموزشی با موضوع کاربرد روش‌های محاسباتی در علوم اجتماعی در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و اندیشکده حاکمیت شریف و پژوهشکده حکمت