سوابق آکادمیک

  • دکترای علوم سیاسی از دانشگاه میشیگان
  • عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

دوره های آموزشی این مدرس

14 جلسه، زمان شروع دوره از سه‌شنبه 28 بهمن ساعت 16 تا 18
رایگان!