اخلاق در پژوهش و محدودیت‌های پژوهش کیفی

«آیا می‌توانی به من کمک کنی تا بمیرم؟» مقدمه آیا تاکنون، در فرایند پژوهش، با دوراهی‌های دشوار اخلاقی روبه‌رو شده‌اید؟ چگونه می‌توان این چالش‌های اخلاقی را در پژوهش مدیریت کرد؟. پرداختن به موضوعاتی چون انتخاب برای پایان‌دادن به زندگیْ جایی است که این دوراهی‌های دشوار اخلاقی برجسته می‌شود. در چنین مواردی، استقلال انسان با موضوع […]

مردم از باورهای سیاسی‌شان چه می‌دانند؟ 

مقدمه سیاست و رویدادهای سیاسیْ بخش جدایی‌ناپذیر هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند. به بیانی دیگر، گریز از سیاست در زندگی روزمره انسان‌ ممکن نیست، اما سؤالی که ایجاد می‌شود، آن است که مردم یک جامعه، چه تصوری از باورهای سیاسی‌ خود دارند؟ آیا افراد در انتخاب‌های سیاسی خود، آگاهانه تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند یا […]

مرور سیستماتیک

چگونه به شیوه‌ای سیستماتیک ادبیات یک موضوع را مرور و دسته‌بندی کنیم؟

تحلیل گفت‌وگو

چگونه با تحلیل مکالمه ها نظم اجتماعی موقعیت های گوناگون را درک کنیم؟