معرفی کارگاه

عموماً، اسناد بخش دولتی دچار کلی‌گویی است، راه‌حل‌ها با مسائل روشنی انطباق ندارند، نتایج سیاست‌ها مشخص نیستند، ذی‌نفعان نقشی در فرآیند سیاست‌گذاری ندارند، سیاست‌ها سلیقه‌ای ارزیابی می‌شوند و پایان سیاست‌ها نامعلوم است. این کارگاه باهدف آشنایی شرکت‌کنندگان با روش برنامه‌ریزی دولتی با تأکید بر مدل چرخه‌ای سیاست‌گذاری عمومی طراحی‌شده است. با ارائه مثال‌های برآمده از تجربه و ملاحظات بومی ایران، شرکت‌کنندگان با اصول و ملزومات تدوین سند سیاستی آشنا می‌شوند.

خروجی‌های مورد انتظار

هدف از این کارگاه، انتقال دانش، مهارت‌ها و دیدگاه انتقادی به دانشجویان، پژوهشگران و افراد شاغل در اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و بخش‌های دولتی است که در حرفه خود بناست به مسئله‌ای سیاستی بپردازند و متون سیاستی تدوین ‌کنند. در این کارگاه، دیدگاه‌ها و ابزارهایی که برای نگارش انواع متون سیاستی و برنامه‌ریزی در دولت لازم‌اند، بحث و بررسی می‌شوند.

شیوه برگزاری

ارائه کلیات راهنمای برنامه‌ریزی دولتی و سیاست‌گذاری عمومی و درنهایت پرسش و پاسخ

آنلاین و تعاملی در یک جلسه برگزار می‌شود.

سرفصل‌های کارگاه

  • ویژگی‌های سیاست‌گذاری عمومی/ مسئله شناسی تحلیلی
  • صورت‌بندی مسئله سیاست‌گذاری
  • صورت‌بندی نظریه و راه‌حل سیاستی؛ طراحی مدل مداخله
  • طراحی مدل مداخله/ تحلیل حقوق اداری
  • برآورد بودجه و تحلیل هزینه فایده
  • تحلیل اجرا و مدل‌سازی اجرای سیاست
  • ارزیابی سیاست

مخاطبان کارگاه

* پژوهشگران و سیاست‌گذارانی که می‌خواهند به برنامه‌ریزی مسئله محور در بخش دولتی بپردازند.

*  افرادی که می‌خواهند با صورت‌بندی‌های گوناگون از مسائل سیاستی آشنا شوند و به تحلیل علت مشکلات اجرای سیاست‌ها بپردازند.

* کسانی که می‌خواهند با تحلیل حقوق اداری و هزینه فایده گزینه‌های سیاستی آشنا شوند.

* کسانی که می‌خواهند با تدوین انواع سند سیاستی آشنا شوند.

* کسانی که می‌خواهند به ارزیابی و تعیین میزان کارآمدی و کارایی سیاست‌ها جهت اصلاح آن‌ها بپردازند.

شرایط ثبت نام

ویژه اعضای طرح احمدی روشن و مشمولین جوایز بنیاد ملی نخبگان

مشاهده بیشتر

نظرات