این کارگاه 23 مردادماه و 1 مهرماه 99 در دو جلسه 2 ساعته برگزار گردید.

در این کارگاه چه آموزش داده می‌شود؟

پژوهش‌های علمی عموماً ماهیت تبیینی دارند، گذشته‌نگر هستند، و از آنچه رخ داده است صحبت می‌کنند. اما در ایجاد تغییر و تحول در نظامات اجتماعی و سیاستگذاری، شاهد آن هستیم که کارآفرینان سیاستی و تغییرآفرینان دائماً در حال خلق روابط نو و دنیای جدیدی هستند که پیشتر وجود نداشته است.

پژوهش­‌ها برای اینکه بتوانند تغییرآفرین، اثربخش و حاوی دلالت­‌های تجویزی جدی باشند، باید این خلاء از تبیین تا تجویز را به صورت روشمند پر کنند. این کارگاه قرار است دو چارچوب مطرح در این خصوص یعنی «نظریه تغییر» و «مدل منطقی» را ارائه دهد و سپس در قالب موردکاوی، آموخته‌­ها توسط مخاطبان به کار بسته شود.

سرفصل‌های کارگاه

  • مدل منطقی (Logic Model)
  • مدل نظریه تغییر (Theory of Change)
  • انتخاب سنجه‌ها، گردآوری داده، ارزیابی و گزارش­دهی
  • موردکاوی (جلسه دوم)

مخاطبین این کارگاه

پژوهشگران، سازمان­های اجتماعی، موسسات پژوهشی و اندیشکده‌­هایی که به دنبال پژوهش نافع، اثربخش و منجر به تغییر هستند، یا دنبال مدیریت تغییر هستند، و می­‌خواهند این کار را به صورت روش‌­مند و مبتنی بر تجارب علمی دنیا انجام دهند.

شیوه برگزاری

این کارگاه از دو جلسه تشکیل شده که در جلسه اول به ارائه مبانی و مدل‌های پژوهشی پرداخته خواهد شد. در پایان جلسه اول، شرکت‌کنندگان به گروه‌های سه نفره تقسیم شده و در طی یک هفته بر اساس آموخته‌های جلسه اول، بر روی مسئله‌ای واقعی و به‌روز از کشور کار گروهی خواهند کرد و در جلسه دوم، نتایج خود را به بحث و بررسی خواهند گذاشت.

مشاهده بیشتر

نظرات