این ارائه در روز پنج‌شنبه 13 شهریورماه 99 از ساعت 10 تا 13 برگزار گردید.

در این ارائه چه آموزش داده می‌شود؟

گاهی اوقات فاصله ی بین پذیرفته شدن یک پیشنهاد سیاستی و رد شدن آن، نگارش تخصصی خوب آن است. عدم وجود برنامه مشخص برای آموزش نحوه نگارش در مدارس و دانشگاه‌ها، و ناآشنایی با نگارش بی‌آلایش و رسا باعث شده است اغلب دانشجویان در نگارش معمولی‌ترین متون با مشکل مواجه شوند.

هدف از این ارائه، آماده‌سازی دانشجویان و پژوهشگران برای نگارش “نوشته‌های خوب” است. نوشته‌ای، خوب به شمار می‌آید که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

مدعا داشته باشد.
اصیل، منضبط و ساختارمند باشد.
برانگیزاننده اما غیراحساسی باشد.

سرفصل های ارائه

 • ویژگی‌های یک نوشته نهایی خوب
 • اهمیت داشتن مدعا و چگونگی بیان آن
 • اصالت در متون تخصصی
 • رعایت انضباط در متن
 • شناسایی و به کارگیری منضبط مفاهیم
 • اهمیت ساختارمندی
 • رویکرد ماژولار به ساختاربندی متن
 • انواع متن‌های نگارشی و ویژگی‌های آن‌ها
 • تفاوت متن‌های احساسی و متن‌های اثرگذار
 • راهکارهای عملی بهبود نگارش

مخاطبین این ارائه

 • کسانی که می‌خواهند نوشته‌های بهتری داشته باشند.
 • کسانی که می‌خواهند پیشنهاد سیاستی بنویسند.
 • کسانی که می‌خواهند متن تحلیلی، توصیفی یا استدلالی بنویسند.
مشاهده بیشتر

نظرات