سندرم‌ میلودیسپلاستیک (Myelodysplastic Syndromes)، گروهی از اختلالات نادر است که بر مغز استخوان و خون تأثیر می‌گذارد.