برای ایجاد درخواست مرگ خودخواسته در سازمان دیگنیتاس باید دلایل علمی معتبری از نظر پزشکی ارائه شود که شرایط رنج‌آور و دردناک بیمار را تأیید کند.