فرصت‌های موجود همکاری

تولید محتوای تخصصی

ما در مدرسه روش به دنبال فردی هستیم که بتواند نوشته‌های تخصصی در حوزه روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی تدوین کند. اگر علاقه‌مند به مطالعه منابع انگلیسی در زمینه روش‌های کمی و یا کیفی پژوهش و آشنا به اصول و قواعد نگارش تخصصی و ویرایشی و نگارش محتوا متناسب با وب‌سایت، وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی هستید، اطللاعات خود را وارد کرده و رزومه خود را بارگذاری نمایید.