اخلاق در پژوهش و محدودیت‌های پژوهش کیفی

«آیا می‌توانی به من کمک کنی تا بمیرم؟» مقدمه آیا تاکنون، در فرایند پژوهش، با دوراهی‌های دشوار اخلاقی روبه‌رو شده‌اید؟ چگونه می‌توان این چالش‌های اخلاقی را در پژوهش مدیریت کرد؟. پرداختن به موضوعاتی چون انتخاب برای پایان‌دادن به زندگیْ جایی است که این دوراهی‌های دشوار اخلاقی برجسته می‌شود. در چنین مواردی، استقلال انسان با موضوع […]