انجام مصاحبه‌های عمیق بدون ضبط و با ضبط صدا: بررسی یک ادعا

مقدمه تصور کنید که بنا دارید با انجام مصاحبه‌ای پیرامون مسئلۀ پژوهش خود، اطلاعاتی جمع‌آوری کنید. راهکار شما برای پیاده‌سازی این مصاحبه‌ها چیست؟ آیا ترجیح می‌دهید که زمان مصاحبه یادداشت‌برداری نکنید و پس‌از آن به صدای ضبط‌شده گوش دهید یا تمام تلاش خود را بر این می‌گذارید که هم‌زمان با مصاحبه، نکات مهم را یادداشت […]

مردم از باورهای سیاسی‌شان چه می‌دانند؟ 

مقدمه سیاست و رویدادهای سیاسیْ بخش جدایی‌ناپذیر هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند. به بیانی دیگر، گریز از سیاست در زندگی روزمره انسان‌ ممکن نیست، اما سؤالی که ایجاد می‌شود، آن است که مردم یک جامعه، چه تصوری از باورهای سیاسی‌ خود دارند؟ آیا افراد در انتخاب‌های سیاسی خود، آگاهانه تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند یا […]