با سلام و احترام؛ نظرات و بازخوردهای شما، ما را در ارتقای کیفیت دوره‌های آموزشی و فراهم آوردن تجربه‌ای بهتر برای شما یاری خواهد کرد. سپاسگزار خواهیم بود اگر چند دقیقه از وقت خود را به پر کردن فرم نظرسنجی اختصاص دهید

  • بخش اول: کیفیت محتوا

  • بخش دوم: کیفیت تدریس

  • بخش سوم: کیفیت فرایند برگزاری

  • بخش چهارم: سایر موارد